№ 4Тема 4

ПОДІЛ ПРАЦІ

Сутність і рівні поділу праці

Поділ праціце виділення і стійке закріплення різних видів трудової діяльності за окремими людьми або їх групами.

Можна виділити декілька рівнів поділу праці:

 

1. Поділ праці на підприємствах. Це спеціалізація працівників підприємства на виконанні певних функцій.

2. Поділ праці між підприємствами. Це спеціалізація підприємств на випуск певних товарів або послуг. Згадуючи якесь підприємство, ми, як правило, вказуємо його виробничу спеціалізацію: «швейна фабрика», «трубний завод», «торговельне підприємство«, «комбайновий завод», «агрофірма«

3. Поділ праці між регіонами країни. Це спеціалізація окремих територіальних утворень країни на випуску певних товарів або послуг. Зазвичай поділ праці між регіонами пов’язано з їх територіальними особливостями, які ми розглянемо нижче.

4. Поділ праці між країнами. Це спеціалізація окремих країн на виробництві певних товарів або послуг з метою їх поставки на світовий ринок. Інакше кажучи, спочатку береться орієнтація на іноземного споживача, обсяги виробництва визначаються не тільки з урахуванням можливостей національного споживання, а головним чином з урахуванням ємкості світових ринків.

Фактори поділу праці:

1. Індивідуальні здібності людей. Ми вже наводили приклади фізіологічних відмінностей, що викликають певну ступінь пристосованості індивідуумів до виконання різних робіт. Можна ще згадати про вікових і психологічних можливостей. Літній людині обєктивно важко виконувати роботу, що передбачає інтенсивну фізичну навантаження.

2. Природно-кліматичні умовие фактор поділу праці, зв’язаний з проживанням і діяльністю людей на певних територіях.

3. Традиції. Напевно, багатьом відома петриківський розпис. Чудові твори мистецтва створюються людьми, які проживають у Петриківському районі, що на Дніпропетровщині. Важко припустити, що природа цих місць має чудотворною силою творення талановитих майстрів, або ж, що їм вдається знайти якісь особливі, недоступні іншим, компоненти для своїх фарб.

4. Практика, що склалася, наявний досвід. Вибір виду господарської діяльності, визначеної спеціалізації може бути продиктований практикою, яка не базується на якихось особливих природно-кліматичних умовах або на багатих запасах певних мінеральних ресурсів. Наприклад, у багатьох регіонах України існують підприємства, які спеціалізуються на виробництві молочних продуктів, м’ясних виробів, хлібопродуктів.

 

Товарне виробництвоце така форма економічної діяльності, коли вироблений продукт призначений для обміну, для задоволення потреб «чужого», частіше невідомого споживача. Сам же продукт, призначений для обміну, называетсятоваром.

Натуральне господарствоце така форма економічної діяльності, коли продукти праці призначаються для задоволення внутрішньогосподарських потреб виробника та сфери виробництва безпосередньо переходять у сферу споживання.

Натуралізація господарства (виробництва)це економічна діяльність, пов’язана з розширенням самозабезпеченості, з розширенням асортименту продукції, що породжується нестійкістю господарських зв’язків, високим рівнем інфляції, скороченням обсягів національного виробництва. Натуралізація може бути притаманна як діяльності підприємств, так і діяльності домашніх господарств.

Натуральний (бартерний) обмінце така форма обміну, при якій один товар безпосередньо обмінюється на інший.

Грошовий обмінце така форма обміну, при якій люди «початку обмінюють товар на гроші, а потім вже з їх допомогою отримують інший товар.

Грошіце загальновизнане в економічних відносинах засіб обміну.

Види грошей:

Паперові

Товарні

Банківські

Електронні

Функції грошей:

1. Засіб обігу товарів . Ми вже відзначали, що бартерний обмін не є характерним для сучасної економіки. Товари, як правило, обмінюються не безпосередньо один на одного, а через посередника — гроші. Це спрощує обмін, робить його більш ефективним. Гроші — зручний предмет-посередник, який можна використовувати в будь-яких покупках. Шахтар, наприклад, відчував величезні незручності, якби з ним розплачувалися за працю вугіллям. Робітники металургійного заводу не хотіли б, щоб за метал з ними розплачувалися, наприклад, екскаваторами або вантажними вагонами.

2. Міра цінності (вартості) товару. Гроші виступають як загальноприйнята міра або одиниця обліку цінності різних товарів. Набагато зручніше зіставляти цінності товарів, використовуючи єдиний грошовий вираз, ніж з’ясовувати, наприклад, скільком холодильників «Норд» або пилососів «Ракета», або кілограмам сосисок буде дорівнювати один автомобіль «Таврія». Ціну будь-якого товару досить.

3. Засіб збереження цінності або заощадження. Продавши якийсь товар, наприклад, трудові послуги або речі, ми зберігаємо, при певних умовах, їх обмінну цінність отриманих грошей — гроші в будь-який момент можуть бути використані для купівлі нового товару. Гроші, таким чином, акумулюють, ноплощают в собі обмінну цінність. Вони є наиболееликвиднымтоваром, тобто тим, який можна швидше всього перетворити на інший товар.

Гроші виступають у ролі засобу обігу товарів, міри цінності товарів, засобу збереження цінності або заощадження. Наскільки успішно виконують гроші свої функції багато в чому залежить від їх цінності. Реальна цінність грошей визначається кількістю товарів і послуг, які можна придбати за грошову одиницю. Вона залежить від цін на товари і послуги. Інфляція — це підвищення загального рівня цін, дефляція — його зниження.

 

№ 5Тема № 5

Капітал — створені засоби виробництва.

Виробництво вплив людини на речовину природи з метою надання йому властивостей і форм, придатних для задоволення потреб.

Корисність блага — ступінь, з якою благо в змозі задовольнити ту чи іншу потребу людини.

Праця — фізичні та інтелектуальні здібності людини, які використовуються в процесі створення життєвих благ.

Ресурси — все, що потрібно для задоволення потреб людини. Включають природні і людські ресурси . Також ресурсами вважають інвестиції і інфраструктуру.

Гранична корисність це корисність, яку людина отримує від використання ще однієї додаткової одиниці блага.

Підприємницькі здібності — це фактор, що зв’язує воєдино решту ресурси виробництва, економічний ресурс, до складу якого слід включати підприємців, підприємницьку інфраструктуру, а також підприємницьку етику і культуру.

Економічна ефективність (ефективність виробництва) це співвідношення між отриманими результатами виробництва — продукцією і послугами, з одного боку, і витратами праці і коштів виробництва — з іншого.

Взаємозамінність ресурсів — можливість альтернативного використання різних ресурсів:

а) для збереження або досягнення заданого рівня виробництва (див. Виробнича функція);

б) для досягнення оптимуму.

Саме цим зумовлена проблема вибору: там, де немає заміни, немає і вибору, і тоді фундаментальне поняття оптимальності втрачає сенс.

Виробничі можливості суспільства — це можливості суспільства з виробництва економічних благ при повному і ефективному використанні всіх наявних ресурсів при даному рівні розвитку технології.

Крива виробничих можливостей — це крива, що показує різні комбінації максимальних обсягів виробництва декількох товарів або послуг, які можуть бути створені в умовах повної зайнятості при використанні всіх наявних в економіці ресурсів.

Змінні витрати — внутрішні витрати, витрати самого підприємця, пов’язані із здійсненням нею підприємницької діяльності.

Екстенсивний зростання виробництва — найпростіший і історично перший шлях нарощування обсягу благ.

 

 

№ 22 МБОУ Нижнежуравская ООШ Блок № 6Форма отчета по блоку № 6 «Привлечение ресурсов»

 

Субъект Российской Федерации

Ростовская область

Регистрационный номер команды ОУСУ

22

Полное название общеобразовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Нижнежуравская основная общеобразовательная школа»

Константиновский район

Описание ресурсов необходимых для реализации мероприятия, описанного в блоке «Деятельность»

Офисная бумага (30 л.)

Цветная бумага (2 набора)

Атрибуты для фото (8 шт.)

Скотч (1 шт.)

Призы (20 шт.)

Видеокамера

Музыкальная аппаратура

 

Имеющиеся ресурсы

 

Видеокамера

Музыкальная аппаратура

 

Механизмы фандрайзинга, использованные для привлечения ресурсов

Привлечение спонсоров (ИП)

Приложить скан-копии документов, подтверждающих привлечение ресурсов (письма поддержки, отчет о сборе финансовых ресурсов и т)

 

 

№ 2! ГОРДОСТЬ И СЛАВА РОССИИ !!!!! (4)ООО Центр Досуга и Туризма приглашает Вас принять участие в экскурсионном туре

ПОЕЗДОМ

В САНКТ ПЕТЕРБУРГ2017 !

ПРОГРАММА № 2 САНКТ – ПЕТЕРБУРГ ГОРДОСТЬ И СЛАВА РОССИИ !!!!!

5 дней с дорогой – 3 дня в самом городе. С 29 апреля по 3 мая 2017 года!

1 й день 29 апреля встреча группы с сопровождающим от казанской турфирмы в здании центрального ж/д вокзала КАЗАНЬ и Отъезд поездом Казань – Санкт — Петербург

30 апреля

 

 

 

1 день экскурс

ий

 

 

 

Автобус

6 часов

Приезд в Санкт – Петербург. Встреча группы на вокзале с экскурсоводом.

Отъезд на Завтрак в кафе города.

1. Обзорная экскурсия по территории Петергофа.

2. Экскурсия – посещение! «История создания Исаакиевского Собора»

Обед в кафе города

3.Обзорная автобусная экскурсия — знакомство с Санкт-Петербургом

Обзорная экскурсия по самой знаменитой Дворцовой Площади Санкт – Петербурга.

Таинственные фигуры Атлантов и величественная Александровская Колонна). Не забудьте сделать фото на память)

4.Экскурсия одно из 7 зданий Эрмитажа – Главный Штаб, Музей Гвардии

Трансфер группы в гостиницу. Размещение в гостинице. Свободное время.

1 мая

 

2 день

Экскурс

ий

Автобус

6 часов

Завтрак в гостинице – шведский стол.

10.00 Встреча с гидом в холле гостиницы, отъезд на экскурсионную программу

5. Михайловский Дворец – Русский Музей – экскурсия с посещением

6.Ленинград в годы Великой Отечественной Войны. Посещение Музея с экскурсией

Обед в кафе. Свободное время в центре Самостоятельное возращение в гостиницу.

2 мая

 

 

3 день

Экскурсий

 

 

 

Автобус

7 часов

Завтрак в гостинице – шведский стол. Освобождение номеров до 10.50. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. 11.00. Выезд на экскурсионную программу с вещами.

7.Автобусная экскурсия «по дорогам русских императоров» в ЦАРСКОЕ СЕЛО —

8.Экскурсия в Царскосельский Музей Лицей в котором учился А.С.Пушкин

9.Обзорная экскурсия по Екатерининскому Парку с экскурсоводом

Отъезд в Санкт – Петербург Обед в кафе

Отъезд в Петровскую Акваторию

10 .Интерактивный музей-макет Петровская Акватория 

11.Обзорная экскурсия – Казанский Собор — посещение.

Прибытие на вокзал. Проводы группы. Свободное время до отправления поезда.

Отъезд поездом Санкт – Петербург – Казань 3 мая приезд в Казань

Возможны изменения по времени и дням проведения экскурсий, замена музеев на равноценные

 

 

Размещение в отеле по Вашему выбору!

В Н И М А Н И Е!

В СТОИМОСТЬ УЖЕ ВКЛЮЧЕН ПРОЕЗД ПОЕЗДОМ!

В стоимость тура входит:

ПРОЕЗД ПОЕЗДОМ КАЗАНЬ – САНКТ – ПЕТЕРБУРГ — КАЗАНЬ

проживание в гостинице выбранной категории

завтраки и обеды все 3 дня

экскурсионное обслуживание экскурсоводами музеев

Автобус туристического класса в САНКТ ПЕТЕРБУРГЕ ВСЕ 3 ДНЯ

ЭКСКУРСОВОДЫ – групповоды ВСЕ ДНИ

входные билеты в музеи по программе

СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕДРАБОТНИКОМ в поезде

Страховка

Стоимость тура – только самое ЛУЧШЕЕ !!!!!

В Н И М А Н И Е!

В СТОИМОСТЬ УЖЕ ВКЛЮЧЕНЫ ЖД БИЛЕТЫ ПРОЕЗД ПОЕЗДОМ!

 

Гостиницы

и отели

 

Питание и инфраструктура

Стоимость в рублях

Количество человек в группе

От 10+1+1

1. Ведомственная гостиница НАУКА в центре города 300 метров от Эрмитажа

Завтраки и обеды – накрытие в кафе города, номера 2 — 3-4-5-6 местные, удобства на этаже, телевизор в каждом номере, WiFi

В вестибюле у администратора

 

13 805

 

2. Отели 4*+

Бизнес Отели

СОКОС

 

Финская сеть отелей

 

Завтраки и обеды в первый день – накрытие в кафе города, завтраки во второй и третий дни – ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ шведские столы, обеды в кафе накрытие.

В номерах все удобства – фен, душ, туалет, ТВ, WiFi, холодильник, сейф, кондиционер, чайный набор –

Кофе, чай, сливки в пакетиках, чайник

 

16 170

 

3. Отели 4* +

Бизнес Отели Кортьярт Мариотт

 

Американская сеть отелей

 

16 390

 

 

Будем рады сотрудничеству! ЗВОНИТЕ И БРОНИРУЙТЕ!

 

С Уважением, ООО Центр Досуга и Туризма

 

Заявки принимаются по: Тел.: 89274053585

 

Наша Электронная почта: cdt_cdt@mail.ru

Русский язык. 10 кл.Правописание имён существительных

Ознакомьтесь с перечнем орфограмм. Повторите их.

Орфограммы:

1. «Правописание НЕ с существительными»

2.«Ь после шипящих на конце существительных»

3. «Правописание падежных окончаний существительных»

4. «Правописание суффиксов ик- и —щик-, —ик— и —ек

5. «Правописание суффиксов ец— и —иц

6. «Правописание О-Е после шипящих в суффиксах и окончаниях существительных»

7. «Гласные в суффиксах отвлечённых существительных»

8. «Гласные в суффиксах существительных со значением профессии человека»

9. «Буква Е в суффиксе ен— существительных на —мя«

10. «Правописание сложных существительных»

Морфологические задания

 

Задание 1.Укажите номера существительных общего рода

1. Вокалист 6. Недотрога

2. Гроздь 7. Недоучка

3. Выскочка 8. Тамада

4. Дизайнер 9. Учитель

5. Запевала 10. Ябеда

Задание 2.Отметьте номера существительных, обозначающих наименования профессий и должностей, которые не имеют родовых пар

1. Генерал 6. Машинистка

2. Директор 7. Маникюрша

3. Доктор наук 8. Ткачиха

4. Кондуктор 9. Балерина

5. Машинист 10. Солист

 

Задание 3.Допишите окончание, определите падеж и склонение существительных

В дым_ и копот_; знать о приближении_ опасности; о доме и верност_; в смущении_ и ярости; о его бескорыстности_ и скромност_; о стойкост_ и бесскорысти_; в недоумении_ и расстерянност_; говорить о величии_ человека; учиться латын_ и математик_; в кра_, район_, област_; на фестивал_ молодеж_ в Германии_; нуждаться в защит_ и помощ_; в литератур_, живопис_ и график_; о новом период_ жизни; в корн_ и окончании_; в случа_ аварии_

Задание 4.Поставьте в дательном падеже имена собственные

Наташа, Наталия, Наталья; Мария, Марья, Маша; Анастасия, Настя; Юлия, Юля; София, Софья, Соня; Лидия, Лида; Эмиль, Эмилия; Григорий, Гриша; Виктория, Вика.

Задание 5.Поставьте в предложном падеже имена нарицательные

Юность, юноша, юношество; молодость, молодежь; ветвь, ветка; площадь, площадка; ель, елка.

Орфографический тренинг

Задание 1.Допишите окончания существительных

Ко времен __ , об инфляци __ ,в Заполярь __, о гени __, о сумм __, в санатории __ , на взмор __, к фабрик __ , к знамен __ , о гарантии __, на перепуть __ , о наличност __ , на остри __ , в пламен __ , в забыть __, в профилактори __ , на побережь __, о начислени __ , в племен __, в Закавказь __   , зубрил __ , зубил __ , запевал __ , воратил __, точил__, парнишк __ соседушк __, письмишк __ , братишк __ , хлебушк __.

Задание 2.Вставьте нужную букву в суффиксы существительных

Врем __ чко , им __ чко, ножн __ чки, пугов __ чка, книж __ чка   , солом __ нка, баш __ нка, изюм __ нка, француж __ нка, неж __ нка, ореш __ к, ключ __ к, станоч __ к, дружоч __ к, ножеч __ к,

владел __ ца, постоял __ ц, гварде __ ц, умел __ ц, кормил __ ца   , перебеж __ ик, рассказ __ ик, попут __ ик, выдум __ ик, перевод __ ик, объезд __ ик, развед __ ик, зачин __ ик, перевозч __ к, подпис __ ик.

Задание 3.Вставьте н/нн в суффиксы существительных

Нефтян __ ик, туржен __ ик, гостин __ ица, путан __ ик, придан __ ое невесты, мучен __ ик, избран __ ик, гостин __ ая, родствен __ ик, воспитан __ ик, полтин __ик, ремеслен __ ик, гривен __ ик, подлин __ ик, ветрен __ ость.

Задание 4.Определите слитное или раздельное правописание сложных имен существительных

водо (воз), агро (техника), пяти (летка), человеко (день), мать (и) (мачеха), земле (делец), аэро (съемка), пяти (десяти) летие), трудо (день), Иван (да) Марья, шарико (подшипник), фото (снимок), полутора (тонка), радио (и) (телепередачи), любишь (не) любишь, гидро (самолет), кино (промышленность), купля (продажа), кино (и) (фототовары), норд (ост).

Метео…сводка, теле…программа, био…сфера, держи…морда, сорви…голова, пят…летка, сорок…ножка, тридцатлетие, сороалетие, верт…шейка, перекати…поле, сбер…банк, проф…союз, зар…плата, путь…дорога, жар…птица, кафе…ресторан, социал…демократия, анархо…синдикализм, человеко…день, северо…восток, норд…вест, любить…не…любить, Иван…да…Марья, ави…десант, врем…исчисление, сем…летка, птиц…лов, экс…чемпион, лейб…медик, унтер…офицер, пол…яблока, пол…лимона, пол…Москвы, макро…мир, вечно…молчаливый человек, мало…дающий пользы, много…знающий, густо…накрашенный, ниже…присевший, широко…лиственный, вечно…зеленое растение, много…отраслевое хозяйство, огнмёт, обоюд…острый, тих…окенский, оглед, толст…ногий, тонк…волокнистый, театр…ведение, обезьян…человек, масл…хранилище, мед…работник, вице…президент, машин…писный, масс…медиа, мед…вуз.

 

Задание 5.Вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы.

Ш…пот, ч…лка, нечтный, сгущнка, щ…нок, кош…лёк, бечвка, деш…вый, подж…г дома, он подж…г дом, обжрство, ш…рты, ш…рох, крыж…вник, пиж…н, жонгл…р, за рубеж…м, чуж…е, кофе, морж…вый, алыч…вый, груш…вый, лиц…вой, пал…вый, ситц…вый, чесуч…вый, глянц…вый, ж…лтый, туш…нка, ч…рт, старич…к, резать нож…м, плеч…м к плечу, печнка, щ…лкнуть, медвеж…нок, мелкая душ…нка, щ…тка, творож…к, интересоваться репортаж…м, испеч…м пирог, копчности, замуж…м, идти с тяж…лой ношей, выпить на посош…к., ш…винизм, ш…кировать, ш…ссе, ж…сткий, зач…т, щ…лка, изж…га, пчлка, рештка, никчмный, распашнка, щ…лк, ш…потка чая, чащ…ба, трущ…ба, сверч…к, дьяч…к, пустяч…к, снеж…к, клоч…к, бедняжчка, сюртучк, л…вша, д…монтаж, д…зинфекция, ж…стянка, девочка обиж…на, он отверж…н мной, страшный толч…к, насладиться борщ…м.

 

Вставьте пропущенные буквы и объясните правописание корневых морфем, суффиксов существительных и прилагательных.

Продолжите текст, расширяя свои знания литературного материала: остановитесь на особенностях бытописания в произведениях русских писателей.

 

В повествование «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголь в…ртуозно ввел рассказч…ка-пас…чника по прозвищу Рудой Панька. Так окрестили его миряне-хуторяне. В пасечнковой лачуке часто собирались добрые люди. Гост…приимство хозяина располагало к нескуным беседам, рассказам… Вот бре…жит огонек в выбеленной хатке. Здесь можно услышать интересные истории, поведанные д…яком диканской церкви, который славился своей акуратностью. Он никогда не ут…рал нос полой своего бал…хона, вынимал из-за пазухи акуратно сложенный платоч…к, расшитый по всем краям красными нитками и, «исправивши что следует», складывал его снова.

Часто приходили добрые люди к пас…чнику накануне праздниного дня. Н. В. Гоголь мастерски передает нравы малоросиян. Мы чувствуем искренний юмор, удал…ство и в то же время мудрость этого народа. Все люди – талантливые бал…гуры, выдумщки, здесь есть чему поучит…ся любому уч…ному мужу и доблес…ному писателю-сатирику. Рассказч…к Рудый Панько доверительно обращается к читателю, приглашая его заехать на Диканьку: путь будет «премехнько по столбовой дороге». Звучит своеобразное обращение селян…на к горожан…ну. Как гост…приимен и добросердеч..н Рудый Панько! Читатель как бы попадает в сказку, где может оказаться реальной скатерть-сам…бранка с всевозможными я…твами: медовыми ковриками, сахарными пряниками и теплыми лепеками. А как прекрасен тонкий аромат меда, чистого, как слюда. «А пили ли вы, господа, груш…вый квас с терновыми ягодами или вар…нуху с изюмом и сливами», — восклицает рассказчик.

Мир реальный и фантастичский в творчестве Гоголя обр…тает какую-то тайну. Его проза под стать музыкальным и поэтическим мет…морфозам. Поражает также талант быт…писателя. Гоголь смог передать мельчайшие подробности быта украинского народа и в то же время создать особенную лирич…скую атм…сферу, окружающую рассказчика и его героев.

Русский язык на 6.02.17БУКВЫ И – Ы ПОСЛЕ Ц

1) Ознакомьтесь с правилом

Пишется

Пишется

1. В корне слова:

цифра, циркуль, цирк, панцирь.

НО ЕСТЬ Исключения: цыган, на цыпочках, цыплёнок, цыц, цыкать

и слова, от них образованные (цыганский, цып-цып, цыплячий и др.);

 

2. В словах, которые оканчиваются на
-ЦИЯ:
композиция, плантация, лекция, интеллигенция, акация, милиция и др.

1. В окончаниях существительны и прилагательных:
круглолицый, страницы, улицы;

2. В суффиксе имён прилагательных ын :
сестрицын, лисицын

3. В словах-исключениях, которые указаны в первом столбике.

2) Выполните упр. 462
Выполните упр.464

3) ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Решите тест (пришлите мне ответы в электронном варианте по СГО)

 

1. В каком слове на месте пропуска пишется Ы?

а) ц…нк
б) лисиц…н хвост
в) черепаший панц…рь
г) милиц…я

2. В каком слове на месте пропуска пишется И?

а) светлолиц…й юноша
б) громко ц…кнуть
в) солёные огурц
г) нефтяная ц…стерна

3. В каком слове на месте пропуска пишется Ы?

а) ц…ферблат
б) новый ц…линдр
в) ц…рковое представление
г) пушистый ц…плёнок

4. В каком слове на месте пропуска пишется И?

а) вакц…на против гриппа
б) милые красавиц…
в) мелкие крупиц…
г) встать на ц…почки

5. В каком слове на месте пропуска не пишется И?

а) ц…ркуль
б) ц…фра
в) ц…кнуть
г) медиц…на

6. В каком слове на месте пропуска не пишется И?

а) след лисиц…
б) акц…я
в) ц…тата
г) душистый нарц…сс

7. В каком слове на месте пропуска не пишется И?

а) получить компенсац…ю
б) ц…трусовые деревья
в) лекц…онный материал
г) ц…нтральная улица

8. В каком слове на месте пропуска пишется И?

а) оц…нить работу
б) ц…пляется за ноги
в) получить консультац…ю
г) ц…левой набор

9. В каком слове на месте пропуска пишется И?

а) вырастить ц…плят
б) падчериц…н дом
в) приехали японц
г) секц…я волейбола

10. В каком слове на месте пропуска пишется Ы?

а) нац…ональный интерес
б) злой ц…ган
в) полиц…я
г) любимый ц…рк

Русский 10 классЗадание:

Распределите в 2 колонки предложения в зависимости от того, ставится ли запятая или нет. Подчеркните грамматические основы, однородные члены, составьте схемы предложений.

Анна держала в руках вязанье но не вязала а смотрела на гостя странным и недружелюбным взглядом.

Инсаров прочёл ему свой перевод двух или трёх болгарских песен и пожелал узнать его мнение.

Всякую попытку заговорить с ним он обрывал или желчной любезностью или дерзостью.

В замысле Игнатьева не было ни удальства ни опрометчивости.

В XII веке живописцы писали картины красками или тушью на шёлковых или бумажных свитках.

Ни на воде ни на земле ни в воздухе настоящий турист не чувствует растерянности.

Лесные ягоды лучше всего собирать утром или вечером и каждый хороший ягодник должен это знать.

Машина резко тронулась с места сделала круг на площади перед зданием и выехала на городские улицы.

Для наблюдательного человека в тайге много интересного как летом так и зимой.

Только слышится вой ветра в снастях да тихий гул моря.

А. А. Фет не только знаток и творец русской поэзии но и поэт-переводчик.

Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца отравлял жизнь своему хозяину и всему дому.

Попутчик или не расслышал сказанного или пренебрёг моим намёком.

Энергия не может ни возникнуть из ничего ни исчезнуть бесследно.

Наверное солнце светило ласково и нежно и согревало своим теплом землю.

В клевете его видел я досаду оскорблённого самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Когда волшебная сказка дала полную волю человеческому воображению то сослужила огромную службу литературе.

 

 

русск яз 2 кл 2 полуг уроки1-23Урок 1. Тема: СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ (с.3-6)

Цель: воспитывать интерес и внимание к слову; познакомить со школь­ным толковым и орфографическим словарями; формировать умение пользо­ваться орфографическим словарем; работать над обогащением словарного запаса учащихся.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Проверка домашнего задания

III.   Орфографическая разминка

   Отгадайте загадку (запись на доске):

По з.мле я не х..жу

И на небо не гл..жу.

Есть гл..за, но не мигают,

Есть и рот, но я молч…

Хоть не птица — есть и пер..я,

Есть и хвост, хоть и не зверь я.

Дом не строю никогда:

И без дома — не б..да. (Рыба.)

II. Гилевич

   Вставьте пропущенные буквы. Объясните их написание.

IV.   Чистописание

б   бе   бо   Б   Бб

берёза   бегемот   Бобруйск

 

   Какое слово «лишнее»? Почему? (В слове Бобруйск два слога, оно пишется с большой буквы.) Составьте со словами предложения (устно).

Улыбнулись сонные березки,

растрепали шелковые косы.

Шелестят зеленые сережки,

и горят серебряные росы.

С. Есенин

Объясните написание выделенных букв.

Назовите слова, в которых не совпадает количество букв и звуков.

 

V. Сообщение темы и цели урока

VI. Объяснение нового материала

Запись на доске:

Много разных бывает ключей:

Ключ — родник среди камней,

Ключ скрипичный, завитой,

И обычный ключ, дверной.

Д. Лукич

   Объясните написание выделенных букв. Какие значения имеет слово ключ?

Вывод: слово ключ многозначное.

VII. Закрепление нового материала

Работа с учебником

1.   Упр. 1 (с. 3).

   Что мы можем узнать из толковых и орфографических словарей?

2.   Упр. 2 (с. 4).

   Прочитайте слова. Объясните их значение.

3.   Правило (с. 4).

   Из чего состоит слово? Для чего служат слова?

4.   Упр. 3 (с. 4).

Запись в тетрадь: фигуристка, балерина, учитель, повар, шофер.

Физкультминутка

5 . Упр. 4 (с. 5).

Сколько значений — первого слова? Сколько у второго» 6. Правило (с. 5).

Сколько значений могут иметь слова? Приведите примеры.

VIII. Закрепление изученного

1.   Запишите следующие словосочетания одним словом:

а)   Приспособление для сидения. (Скамья.)

б)   Сочинение небольшого размера для журнала или газеты. (Статья.)

в)   То, без чего птица не летит. (Крылья.)

г)   Верхняя теплая одежда. (Пальто.)

д)   Заросли высокой травы. (Бурьян.)

е)   Отвар из мяса. (Бульон.)

   Объясните написание слов.

2.   Игра «Слова».

Рыдают буквы в каждой строчке.

— От наших слов одни кусочки.

У всех у нас одно начало,

И, как назло, оно пропало,

Но если вы его найдете.

То сразу все слова прочтете.

В. Волина

ень    …зина    …жик

…абль   …обка   …тик

(Ответ: корень, корабль, корзина, коробка, коржик, кортик.)

   Объясните лексическое значение каждого слова.

3.   Игра «Алфавит».

   Поставьте буквы в алфавитном порядке, чтобы получились сло­ва. Объясните значение этих слов.

О    О    Ы Н

1) ГТЬ    2) Т М    3)

С    С    ОТ

(Ответ: гость, мост, ноты.)

IX. Итоги урока

Что нового вы узнали на уроке?

Заполните схемы:

1)   Словари бывают

 

 

 

2)   Слова служат для названия

 

 

 

 

3)   Слова с одним значением

 

 

 

 

4)   Слова с несколькими значениями

 

 

 

 

 

X. Домашнее задание

Упр. 6 (с. 6), правило (с. 4, 5).

 

 

Урок 2. Тема: ОДНОЗНАЧНЫЕ И МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА

   (с. 6—9)

 

Цель: дать представление о многозначности слова; развивать умение рас­познавать лексическое значение слова в контексте; развивать речь, орфогра­фическую зоркость.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Проверка домашнего задания

   Назовите прямое и переносное значение слова золотой?

III.   Орфографическая разминка

Ветерок спросил, пролетая:

От чего ты, рожь, золотая?

А в ответ колоски шелестят:

Золотые руки растят.

Е. Серов

   Прочитайте. Объясните написание выделенных букв. В каком значении употреблено слово золотой?

IV.   Чистописание

 

   к   ка   ко   ку   ок

   каникулы   коридор   Ксения

   Составьте со словами предложения (устно)

 

Вот ..ни, к.никулы,

в..селые к.никулы —

..вились тут как тут!

С. Богомазов

   Объясните написание пропущенных букв. Спишите, подчерк­ните слова, в которых не совпадает количество букв и звуков.

V.   Объяснение нового материала

Учитель читает стихотворение А. Усачева:

Есть носы у журавлей,      У Носухи нос до уха.

Есть носы у кораблей,      А огромный носорог

Носик есть у чайника,      Вместо носа носит рог.

Только очень маленький.      Нос у лешего сучком,

Необычный зверь — Носуха,   А у свинки — пятачком.

   Сколько значений у слова нос? Какое значение является основ­ным, прямым?

Физкультминутка

VI.   Сообщение темы и цели урока

VII.   Закрепление изученного

Упражнение на отработку умения определять прямое и переносное значение слова.

1.   Упр. 7 (с. 6).

   Замените словосочетания одним словом.

2.   Упр. 8 (с. 6).

   Объясните значение слова гладит.

3.   Упр. 9 (с. 7).

   Какое значение имеет слово идут в каждом предложении?

                     Физкультминутка

4.   Прочитайте. Объясните написание пропущенных букв. Назови-
те слова, которые употребляются в переносном значении.

Есть у була..ки г.лова,

Но без в..лос, увы!

Есть у ч..йника носик, однако нет гол..вы.

Есть ушко у иголки, да только не слыш.т ..но.

Есть язычок у туфель, но туфли молч.л все равно.

В. Лунин

5. Письмо по памяти:

Говорят: часы стоят

Говорят: часы спешат.

Говорят: часы идут,

Но немножко отстают.

Мы смотрели с Мишкой вместе,

А часы висят на месте.

В. Орлов

   Объясните написание выделенных букв. Назовите слова, кото­рые употреблены в переносном значении.

VIII.   Итоги урока

   Что нового вы узнали на уроке?

IX.   Домашнее задание

Вариант I —упр. 11 (с. 8).

Вариант II — упр. 11 (с. 8). Составьте предложения со словами, употребленными в переносном значении.

 

 

Урок 3.Тема: СЛОВА, БЛИЗКИЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ (с. 9—10)

Цель: формировать представление о словах, одинаковых или близких по значению; учить находить их в предложениях, тексте; развивать умение рас­крывать лексическое значение слова с помощью толкового словаря; развивать речь; отрабатывать каллиграфию письма.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Проверка домашнего задания (II вариант)

III.Орфографическая разминка

Ключ серебрится в ч..ще, к которому нет замка.

По полю, ног не имея, л..ниво б..жит р.ка.

Есть у расчески зубы, но есть не мож.т ..на.

За месяцем месяц проходит, а не за луной луна.

Есть рукава у потока, хоть поток не одет.

Папку носят под мышкой, а под кошкою — нет.

В.Лунин

— Вставьте пропущенные буквы. Назовите слова с переносным значением.

IV.Чистописание

м   ме   ма   л   лу

      месяц   луна      Марина

   Какое слово «лишнее»? Почему? Назовите слова, близкие по значению. Объясните лексическое значение слов.

Звонкий месяц выйдет скоро

Погулять по крышам хат.

М. Исаковский

   Назовите слова, употребленные в переносном значении.

   Подчеркните слово, в котором больше букв, чем звуков.

                     Физкультминутка

V. Сообщение темы и цели урока

VI. Объяснение нового материала

Прочитайте. Объясните написание пропущенных букв. Выпишите парами слова, близкие по значению. Запись на доске:

Мы идем доро..ками,

У..кими тр..пинками,

Мы идем с лукошками,

Мы идем с корзинками,

3..лотым ..сенним днем

За гр..бами мы идем.

А. Кузнецова

VII.Работа над новым материалом

1.   Упр. 12 (с. 9).

   Выпишите слова, близкие по значению, парами.

2. Правило (с. 9).

3. Упр. 13 (с. 9).

   Подберите к выделенным словам слова, близкие по значению.

                     Физкультминутка

VIII.Закрепление изученного
1. Работа в группах.

В каждой группе слов найдите и выпишите слова, близкие по значению.

1-я группа. Цветы: пахучие, душистые, пышные, ароматные, кра­сивые, благоухающие.

2-я группа. Человек: смелый, сильный, храбрый, отважный, моло­дой, мужественный, могучий.

3-я группа. Самолет: большой, красивый, огромный, громадный, быстрый, скоростной.

2. К словам первого столбика подберите близкие по значению сло­ва второго столбика, соедините их линией:

      вариант 1                  вариант 2

вежливый         Воспитанный      Родина      друг

старательный      Чуткий         битва         сражение

отзывчивый      полный         товарищ      малыш

толстый         прилежный         ребенок      отечество

IX. Итоги урока

— Что нового вы узнали на уроке?

X.Домашнее задание

Вариант I —упр. 14 (с. 10), правило (с. 9).

Вариант II — запишите 4 предложения, используя слова, близкие по значению, из упр. 14 (с. 10).

 

Урок 4.Тема: СЛОВА,ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПО ЗНАЧЕНИЮ (с. 11—12)

 

Цель: формировать представление о словах, противоположных по значе­нию; учить находить их в предложениях, тексте; развивать умение раскры­вать лексическое значение слова с помощью толкового словаря; отрабатывать каллиграфию письма; расширять словарный запас.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Проверка домашнего задания (II вариант)

III.Орфографическая разминка

Есть у д..роги ямки, но нет подбородка и щек.

Есть у г.ры поднож..е, но что-то — не видно но…

Есть у р..бины кисти, но нет у бедня.ки рук.

Белым гла.ком картошка, не видя, гл..дит вокруг.

В. Лунин

Объясните написание пропущенных букв.

Назовите слова, которые употреблены в переносном значении.

IV. Чистописание

в   ве   ва   Ви

   вагон   весло   Виктор

   Какое слово «лишнее»? Почему? Составьте со словами предло­жения (устно).

Голубой в..гон беж..т, кач..ется,

Скорый поез.. набирает хо.. .

М. Пляцковский

   Вставьте пропущенные буквы. Назовите слова, в которых не совпадает количество букв и звуков. Назовите слова, употребленные в переносном значении.

V.Создание проблемной ситуации

Ручейку говорила река:

— Ты узок, а я широка!

Ты мелок, а я глубока!

Об одном позабыла река —

Что она началась с ручейка.

В. Данько

   Назовите в тексте слова, противоположные по значению. Объяс­ните написание выделенных букв.

VI.Сообщение темы и цели урока

VII.Объяснение нового материала

1.   Упр. 15 (с. 10).

   Назовите слова, противоположные по значению. Выпишите их парами.

2.   Правило (с. 11).

VIII.Работа над новым материалом

1Упр. 16 (с. 11).

Запись в тетрадь: грустный — веселый, толстый — худой.

2.   Упр. 17 (с. 11).

   Подберите к данным словам противоположные по значению. За­пишите их парами.

3.   Упр. 18 (с. 12).

   К выделенным словам подберите слова с противоположным значением.

Физкультминутка

IX. Закрепление изученного

1. Вставьте в предложения антонимы: Бабушка еще не старая, а

Эта смородина не мелкая, а____
Сумка совсем не легкая, а
____
Задача не трудная, а____

Слова для справок: молодая, легкая, крупная, тяжелая.

2.   Игра «Поиграем в сказку».

Учитель предлагает детям зашифрованное «наоборот» название сказки, а они должны угадать истинное ее название.

а)   «Мышь в лаптях» — «Кот в сапогах»:

б)   «Солнечная крестьянка» — «Снежная королева»;

в)   «Бэби — короткий носок» — «Пеппи Длинный чулок»;

г)   «Рассказ о живой крестьянке и одной собаке» — «Сказка о мерт-
вой царевне и семи богатырях»;

д)   «Яркий хвостик» — «Синяя борода»;

е)   «Знайка в Лунной деревне» — «Незнайка в Солнечном городе»;

ж)   «Один из Молоково» — «Трое из Простоквашино».

3.   Самостоятельная работа.

Вариант I. Соедините линией слова, противоположные по значе­нию, из первого и второго столбиков.

не влево, а   вниз

не вверх, а   назад

не хорошо, а   много

не вперед, а   плохо

не мало, а   вправо

Вариант II. Подберите к данным словам слова, противоположные по значению.

Не ночь, а…; не открыть, а…; не острый, а…; не лечь, а…; не пло­хой, а…

X. Итоги урока

   Что нового вы узнали на уроке?

   Отметьте свое отношение к уроку на Горе успеха с помощью знаков:

 

J    :-|   L

 

XI. Домашнее задание

Упр. 19 (с. 12), правило (с. 11).

 

Урок 5. Тема: СЛОВА, КОТОРЫЕ ОБОЗНАЧАЮТ ПРЕДМЕТЫ И ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ кто? что? (с. 13—14)

 

Цель: познакомить с признаками слов, обозначающих предметы и отве­чающих на вопросы кто? что?; учить находить их в тексте; развивать речь, память.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Проверка домашнего задания